Nierpatiënten zullen eronder lijden als de regering niet snel inkomt

29 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Nierdialysepatiënten worden nu maar voor 3 uren gedialyseerd bij het Nationaal Nierdialyse Centrum 1. De situatie daar is het ergst. Dit zegt Robert Knott, voorzitter van het Nationaal Nierdialyse Centrum 2. Volgens hem is dit bij lange na niet voldoende voor een patiënt. Een nierspoeling moet hooguit 4 uren duren.

Volgens Lloyd Pool, voorzitter van de Algemene Bond Personeel Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ) zijn de medewerkers nog steeds in beraad. Maar, de patiënten worden wel geholpen.

Pool kan niet aangegeven tot wanneer het personeel van AZP in beraad blijft. Het is volgens hem, nog steeds aan de regering gelegen om de diverse vraagstukken adequaat aan te pakken. De COVID-19 gelden zijn intussen al uitbetaald. Maar er zijn nog andere zaken die opgelost moeten worden.

Het tekort aan verpleegkundigen voor Nierpatiënten zal op de lange termijn zeker de groep treffen. Er worden via het NNC 1 ruim 160 personen gedialyseerd. Momenteel zijn er te weinig verpleegkundigen die de dialyseapparaten kunnen bedienen. Volgens Knott, moet de regering snel inspelen op de situatie om erger te voorkomen.