Niet gevaccineerde leerkrachten op St. Vincent de wacht aangezegd

December 20, 2021

Comments: 0

Maandag 20 december 2021- Een aantal leraren op Saint Vincent and the Grenadines  is formeel van hun baan ontslagen, wegens het niet nemen van een Covid-19-vaccin, zoals vereis, Zij hadden geen medische of religieuze vrijstellingen gekregen. De St.Vincent and the  Grenadines Teachers’ Union vertelde donderdag aan iWitness News dat op woensdag 12 leraren de vakbond hadden laten weten dat ze ontslagbrieven hadden ontvangen.

“We verwachten dat er meer binnenkomt. En we houden nauwlettend in de gaten wat er gebeurt, maar de vakbond streeft ernaar al haar leden te helpen, zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde”, zei Oswald Robinson, de voorzitter van de vakbond. Hij zei verder dat een aantal niet-gevaccineerde leraren had aangegeven dat ze voor december geen salaris hebben ontvangen.

Als onderdeel van een wet die door het kabinet is aangenomen, worden ‘eerstelijnswerkers’, inclusief leraren, die de prik niet binnen de gespecificeerde tijdlijn hadden genomen, beschouwd als afwezig zonder verlof, hoewel ze op hun werk kwamen. Sommige leraren waren ondanks hun niet-gevaccineerde status op het werk verschenen en premier Ralph Gonzalves had gezegd dat ze niet zouden worden betaald.

iWitness News heeft de hand weten te leggen op een brief van  10 december gericht  aan een lerares afkomstig van Arlene Regisford-Sam, Chief Personnel Officer, waarin de onderwijzeres wordt geïnformeerd over de beëindiging van haar dienst verband. In de brief stond dat de lerares  regel 5 van de Regels voor de volksgezondheid (bijzondere maatregelen van openbare instanties) 2021 niet had nageleefd en als gevolg daarvan zonder verlof afwezig was  sinds 22 november 2021.