Nieuw bestuur Suriname Jazz Festival gepresenteerd

17 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het nieuw bestuur van het Suriname Jazz Festival is gisteren 16 november 2022 gepresenteerd aan de samenleving. Vier jonge dynamische Surinamers nemen zitting in het bestuur. Rolinzo Huur neemt het voorzitterschap over van Jean-Luc van Charante die sinds de oprichting van de stichting in 2002 als voorzitter fungeerde.

Naast Rolinzo Huur nemen zitting in het bestuur Darren Sarijoen als secretaris, Lygia Mitrasingh als ondervoorzitter en Christel Echtheld als penningmeester.
Dit zijn allemaal jonge dynamische Surinamers die een oog hebben voor jazz muziek.
Oud-voorzitter Van Charante geeft aan dat hij nog voldoende interesse en energie heeft voor het jazz gebeuren. Vanwege zijn leeftijd wilde hij echter overdragen aan de jonge generatie voor nieuwe, frisse en creatieve ideeën om de continuïteit van het festival te garanderen.

De Stichting Suriname Jazz festival werkt sinds haar oprichting in 2002 aan het bevorderen van het muzikale gebeuren, met name jazz, in Suriname.
Het nieuw bestuur zal kijken naar de kernwaarden van de stichting, en zal zich voornamelijk richten op het koesteren van de Surinaamse Jazz Cultuur als ook het versterken van Internationale muzikale relaties.
Vooralsnog staat de volgende editie van het Suriname Jazz festival gepland voor oktober 2023.