Nieuwe Medisch en Advocaten Tuchtcolleges een feit

25 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 25 februari 2022- Het nieuwe Medische- en Advocaten Tuchtcollege zijn op donderdag 24 februari 2022 geïnstalleerd. President Chandrikapersad Santokhi noemt de tuchtcolleges instrumenten die de rechtsstaat verder moeten versterken.

Het gaat om de volgende leden van het Advocaten Tuchtcollege: mr. Robert Praag (plaatsvervangend voorzitter), mr. Sandra Punwasi-Raghoebier (lid), mr. Nailah van Dijk (lid), mr. John Wouter (plaatsvervangend lid) en mr. M. Wesenhagen (secretaris). Tot de leden van het Medisch Tuchtcollege behoren: mr. Suzanna Chu (plaatsvervangend voorzitter), dr. Walther Jap Tjoen San (lid), dr. A. Souma (lid) en drs. Dharma Ramautar- Gangaram-Panday (plaatsvervangend lid).

De taak van het Medisch Tuchtcollege is om toezicht te houden op de handelingen, alsook de uitoefening van tucht over verschillende functionarissen in de medische richting. Hieronder vallen geneesheren/ artsen, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen. Bij dit orgaan hoort ook het aandragen van oplossingen van conflicten.

Het is de taak van het Advocaten Tuchtcollege, om toezicht te houden op het handelen van de advocaten. Dat betekent dat het college dient te controleren waar advocaten in strijd zijn met de zorg, die zij behoren te betrachten, ten opzichte van degenen, wiens belangen zij behoren te behartigen. Het college zal ook optreden bij inbreuken op de ordebesluiten. Verder zal er opgetreden worden tegen handelen van advocaten in strijd tegen de principes van behoorlijk advocatuur.

De zittingsduur bij het Medisch Tuchtcollege is drie (3) jaar en bij het Advocaten Tuchtcollege vier (4) jaar. Van beide organen is de zittingsduur reeds verstreken en moest er hieraan invulling worden gegeven. Beide tuchtcolleges, hebben een toezichthoudende taak, alsook de taak om in geval van onenigheid, oplossingen aan te dragen. Het staatshoofd belooft de volle ondersteuning van de regering aan beide instituten.