Nieuwe ontwerpwet moet bescherming bieden aan arbeiders in Exclusieve Economische Zone

18 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 198 februari 2022- Een nieuwe ontwerpwet moet bescherming bieden aan arbeiders in Exclusieve Economische Zone. Eerder deze week heeft De Nationale Assemblee de Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid in behandeling genomen. Volgens Patricia Etnel, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, moet deze wet discriminatie en geweld op de werkvloer tegengaan. Zo kunnen er veilige en aangename werkomstandigheden worden gecreëerd voor elke werknemer.

Leerlingen en studenten binnen het beroepsonderwijs en vrijwilligers zijn twee belangrijke groepen die in de wet worden meegenomen. Verder moet er ook bescherming geboden worden aan arbeiders, die binnen de Exclusieve Economische Zone, werkzaamheden uitvoeren. Voor de groeiende olie- en gassector in Suriname is dit significant. Echter, de nodige instanties zijn volgens de ontwerpwet, hierbij niet voldoende betrokken, zegt Etnel.

Behalve preventie, zijn er ook strafbepalingen opgenomen in de Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid. Maar, volgens Patricia Etnel, moeten die spoedig worden aangepast. Ze pleit voor hogere straffen die een sterk signaal zullen afgeven.