NJI schijnt licht over kinderrechtelijke aangelegenheden in Surinaams Burgerlijk Wetboek

26 July 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 26 juli 2022- Het Nationaal Jeugd Instituut heeft de afgelopen week gevolg gegeven aan de uitnodiging van De Nationale Assemblee om gehoord te worden over de vaststelling van een Nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek.

In dit verband consulteert de Commissie van Rapporteurs onder leiding van het DNA-lid, Dewanchandrebhose Sharman, actoren uit de samenleving om hun inzichten en zienswijze te vernemen over het wetboek.

Het NJI heeft zijn visie gegeven over bepalingen en onderdelen in het Wetboek die direct betrekking hebben op de rechtspositie van kinderen, maar die ook van invloed kunnen zijn op hun welzijn, zoals het namenrecht waarbij wettige en erkende kinderen de geslachtsnaam van de vader dragen en niet erkende kinderen de geslachtnaam van de moeder.