Nog 70 dagen om ons milieu te beschermen

January 23, 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 23 januari 2020 – FOREST93 launcht petitie voor een schoon en groen Suriname.

Over ongeveer 70 dagen gaat De Nationale Assemblée met verkiezingsreces. Dat geeft ons dus nog 70 dagen om de volksvertegenwoordiging te overtuigen dat Suriname haar bos wenst te behouden en haar milieu schoon wenst te houden. Via de website http://schoonengroensuriname.sr is er per vandaag een online handtekeningenactie gestart.Met de actie wordt er bij De Nationale Assemblée gepleit voor de aanname van effectievere milieu- en natuurwetgeving.

In 2018 werd de ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer aangeboden aan De Nationale Assemblée, in 2019 kwam daar de ontwerpwet Milieu bij. Milieudeskundigen pleiten al ruim 18 jaren voor deze, alsook voor gerelateerde wetten zoals de Wet Kustbescherming. In december vorig jaar is vanuit Forest93 het initiatief genomen om de ontwerpwetten samen te bundelen in één milieu- en natuurwet. De bundeling komt voort uit de gedachte dat natuur, samen met water, lucht, bodem en de mate van verontreiniging, een onlosmakelijk onderdeel van het milieu vormt. De nieuwe gecombineerde wet moet onder andere regelen dat elke Surinamer een zorgplicht heeft voor de natuur, dat bedrijven die moedwillig vervuilen diens schade herstellen en dat er harder kan worden opgetreden tegen personen die vuil dumpen.

De Forest93 campagne die bekend is met de slogan 93% bos, 100% Surinaams is van mening dat er ondanks verschillen in geloofsovertuiging, geslacht, leeftijd, afkomst of inkomen, er één onderwerp is dat Surinamers absoluut bindt: de liefde voor de natuur. Met de uitbreiding van infrastructuur en de industriële ontwikkelingen die zullen volgen op de olievondst is er echter wel up-to-date wetgeving nodig om bedrijvigheid én zorg voor onze (natuurlijke) omgeving hand in hand te laten gaan.

Mede door de verouderde wetgeving profiteert Suriname, als bosrijkste land ter wereld, nog te weinig van deze status. De ontwerpwetten gaan daarom mee met de tijd en maken nieuwe verdienmodellen rondom CO2 opslag en ecotoerisme mogelijk.

De voorzitter van De Nationale Assemblée heeft de ambitie uitgesproken om nog voor het verkiezingsreces in april de milieu-en natuurwet te willen behandelen. Als Forest93 roepen we de samenleving op om De Nationale Assemblée, zowel coalitie als oppositie, te helpen overtuigen om de wet aan te nemen … voor ons bos, voor onze kinderen en onze toekomst. Rondom Paramaribo zullen verschillende billboards oproepen om een keuze te maken tussen schoon bos of een vervuilde omgeving: wij kiezen bos. Wat kies jij?

-schoonengroensuriname-