Nog geen besluit regering rapport EBS-tarievencommissie

2 February 2023

In: Nieuws
Comments: 0

De regering heeft nog geen besluit genomen met betrekking tot de aanbevelingen en voorstellen die zijn gedaan door EBS-tarievencommissie. De EBS-tarievencommissie is op 21 oktober vorig jaar door toenmalig waarnemend minister van Financiën en Planning, Albert Ramdin, geïnstalleerd met het doel om advies uit te brengen aan het clusterteam van ministers over de juiste stroomtarieven.
Medio december had de commissie haar rapport af en officieel gepresenteerd aan de regering. Op verzoek van de regering wordt de verschillende stakeholders de ruimte geboden om hun reactie op het rapport te geven en hun inbreng te geven.
De EBS-tarieven commissie is een initiatief van de vakbeweging, maar ook andere stakeholders zijn erbij betrokken. De Commissie-voorzitter is Dayanand Dwarka. In haar rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan die bij implementatie ervan kunnen zorgen dat de stroomtarieven tussen de 30 en 40 procent omlaag gaan.

Prijs HFO Staatsolie oneigenlijk hoog
In het rapport wordt aangegeven, dat deze met USD 8,30 per barrel omlaag moet naar USD 61,70. Komt de prijs van HFO marktontwikkelingen in de wereld boven USD 61,70 te liggen, dan stelt de EBS-tarievencommissie voor om een brandstofsubsidie te plegen door het verschil in de barrelprijs te subsidiëren uit een in te voeren royalty op koolwaterstoffen. De voorgestelde royalty wordt geheven over de bruto omzet die de royaltyplichtige heeft behaald in de maand. Het voorgestelde royaltytarief varieert tussen de US$ 2 tot US$ 12 per barrel afhankelijk van de internationale oliemarktprijs.
De huidige regering heeft bij haar aantreden aangegeven subsidies, dus ook de subsidie aan de EBS, af te bouwen. Deze subsidie afbouw maakt deel uit van het IMF-programma. De eerste drastische verhoging van de EBS-tarieven van tussen de 100% en 300% vond medio 2021 plaats.

Vakbeweging en private sector
Ondanks de voorgestelde maatregelen bleek, dat de regering ongestoord doorging met verdere verhoging van de tarieven. De vakbeweging, met name de Vakcentrale C-47, en de private sector gingen in het geweer tegen de 10% tariefsverhoging vorig jaar september. Pas nadat de vakbeweging acties aankondigde, koos de regering voor overleg. Daaruit is de EBS-tarievencommissie gerold, die nu een serie aanbevelingen en voorstellen heeft gedaan aan de regering voor de juiste stroomtarieven.
Jaarlijks geeft de overheid meer dan SRD 1 miljard uit aan subsidies aan de EBS. De regering heeft aangekondigd, dat deze subsidies afgebouwd zullen moeten worden in het kader van het IMF-programma.