Nog geen toestemming voor het organiseren van evenementen

25 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 25 februari 2022- Uit diverse berichten is naar voren gekomen dat het ministerie van Volksgezondheid toestemming zou hebben verleend aan organisatoren voor een festival in maart 2022. Het ministerie heeft bekend gemaakt dat het vooralsnog verboden is om evenementen te organiseren. 

Verder voert het ministerie gesprekken met de verschillende organisatoren en staat open voor elke organisator om van gedachten te wisselen. Minister Amar Ramadhin heeft ook een gesprek gehad met entertainment “Bondru”, waar het voorstel is gedaan om een pilot event te organiseren. 

De bewindsman geeft aan dat voorstellen naar het ministerie opgestuurd kunnen worden met daarin vermeld de protocollen zodat de werkgroep “protocollen” deze kan screenen en verder te evalueren als het mogelijk is om een pilot event te draaien.