Nog meer koopkrachtversterking voor het volk in 2022

8 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 08 februari 2022- 2022 wordt een beter jaar” zei president Santokhi. Op de vraag wat er  gedaan kan worden, om de aanhoudende prijsstijgingen het hoofd te bieden, zegt het staatshoofd dat de eerste maatregelen al zijn genomen.

De belastingschijf is aangepast zodat loontrekkenden meer inkomen hebben. Er zijn  onderhandelingen gevoerd met  vakbonden en het bedrijfsleven om de koopkrachtversterking te verhogen. Voor kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking en financieel zwakke huishoudens, ontvangen deze groepen  vanaf 1 maart 2022 een verhoging.

Dit besluit is reeds genomen en wordt ook uitgevoerd” zei de president. Hiervoor is SRD 800 miljoen gereserveerd. Het staatshoofd is van mening dat de stijgende olieprijzen op de wereldmarkt en de inflatie de prijzen in de winkels beïnvloeden. Hierdoor zijn prijsverhogingen onvermijdelijk. Het staatshoofd geeft de garantie dat er op de dertig basisproducten geen verhoging komt. De president zegt verder dat, “De grondstofprijzen stabiel zijn”.