On: 14 June 2021
In: Nieuws
Comments: 0

MAANDAG 14 JUNI 2021– Er is nog steeds sprake van een afname van bloeddonatie. De Coronapandemie met lockdown heeft daar direct invloed op gehad. Tot deze conclusie komt de directeur van het Surinaamse Rode Kruis vandaag op de Wereld Bloeddonordag.

Sinds vorig jaar is er een afname van 25 tot 30% aan donorbloed genoteerd. De planning was dat er dit jaar een daling van 10% zou moeten zijn. Maar door de ontwikkelingen rond Covid-19 is dit doel niet gehaald.
Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij nu leven, blijven de bloeddonoren zich als helden opstellen om bloed af te staan. Gebruikelijk worden elk jaar op Wereldbloeddonoren Dag bloeddonoren die een aantal liters aan bloed hebben gedoneerd gedecoreerd door het staatshoofd. Jammer genoeg zal deze activiteit dit jaar geen voortgang vinden.

-stvs niewsdienst –