Nooddam aangelegd in getroffen gebieden Saramacca

30 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 30 maart 2022- Het Crisisteam Infrastructuur en Rampen van het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname heeft zich georiënteerd in de ondergelopen gebieden te Creola, Saramacca. Als tijdelijke oplossing is onder toezicht van OW een nooddam aangelegd door een plaatselijke ondernemer.

Echter wordt even zo gekeken naar opties om de springvloed over 2 weken in de Saramaccarivier te bedwingen en zo de schade te beperken. Gedurende de oriëntaties heeft het Crisisteam Infrastructuur en Rampen onder leiding van coördinator Rodney Bouterse, geconstateerd dat er sprake is van verkaveling langs de rivier, alwaar ondertussen ook woningen zijn gebouwd.

Om een structurele oplossing te brengen is het bouwen van een stevige dam langs de Saramaccarivier van groot belang. Vervolgens zijn zaken waargenomen waarbij woningen van bijkans 200 gezinnen onder water zijn gelopen en enorme schade hebben geleden door het kwijtraken van hun bezittingen.

Deze gezinnen zijn geëvacueerd en overgebracht naar opgezette tenten naast het scholencomplex van O.S. Uitkijk. Met toestemming van perceeleigenaren moet een kleidijk worden opgeworpen aan de oostelijke zijde van de Saramaccarivier vanaf de Uitkijkbrug tot het Panamakanaal en langs de Noordelijke zijde van het Panamakanaal, vanaf de Saramaccarivier. Daaropvolgend dienen de duikers die uitmonden in de Saramaccarivier te worden voorzien van terugslagkleppen. Ondernemer Aniel Poeran heeft het initiatief genomen om een waterpomp te installeren om zo het overtollige water in de Saramaccarivier te pompen.

Tot slot wordt benadrukt dat binnenkort weer sprake zal zijn van hoge waterstanden, derhalve is voorgesteld de dammen te verstevigen en te verhogen, zodat de situatie onder controle blijft.