NPS: onderwaardering van de Inheemsen en Javanen

9 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De bijdrage aan economische ontwikkeling door zowel Surinamers van Inheemse en Javaanse afkomst moet erkend worden door acceptatie en participatie in besluitvormingsprocessen van het land. 9 augustus is door de Verenigde Naties uitgeroepen als Internationale dag van de Inheemsen, terwijl op die datum in 1890 de eerste Javanen voet aan wal zetten in Suriname. Wanneer op 9 augustus de Dag van de Inheemsen wordt herdacht en tegelijk ook de Dag van de Javaanse immigratie, wordt uiting gegeven aan de aanwezigheid van twee van de vele etnische groepen.

Volgens de NPS herinnert deze dag aan het respect en waardering die aan deze groepen gegeven moet worden en het belang om hun culturele waarden, gebruiken en tradities te beschermen. De partij stelt dat welvaart en welzijn het resultaat zijn van een juiste visie, de planmatige aanpak en gedrevenheid van de natie. De NPS zal zich blijven inzetten voor het voortzetten van een sociaal rechtvaardige samenleving, met daarbij een sterke focus op de jarenlange strijd die door Inheemsen gevoerd wordt, vooral met betrekking tot hun grondenrechten.

Ook, wordt op 9 augustus stilgestaan bij de behoeften van deze oorspronkelijke bewoners. Het uitgangspunt is dat de historische rechten van onder andere deze binnenlandbewoners op de gronden erkend en gerespecteerd worden als randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. De NPS wenst de totale Surinaamse bevolking een plezierige dag toe bij de herdenking van Ingi Dey en 132 jaar Javaanse Immigratie.