Officiële doorstart Delfstoffen Instituut Suriname

10 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 10 maart 2022-  Er is op woensdag 09 maar 2022 een hoogtepunt bereikt in het herstructureringsproces van de mijnbouwsector. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft officieel het startsein gegeven van de delfstoffenhervorming.

De bewindsman is zeer ingenomen met het feit dat het Competitiveness and Sector Diversification Project (SCDS-Project), dat onderdeel is van het ontwikkelingsproces van dit instituut, na zoveel omstandigheden uiteindelijk een doorstart maakt. De werkzaamheden, die in december 2021 en januari 2022 begonnen, moeten uiteindelijk een goede basis vormen voor het opzetten van het Delfstoffen Instituut. Minister Abiamofo benadrukte het belang en de urgentie van de workshop en van DIS als een sterk instituut, dat noodzakelijk is voor een duurzame ontwikkeling van de mijnbouwsector en de economie van Suriname.

Relevantie
Volgens de bewindsman is het niet de eerste keer dat getracht is in Suriname zo een instituut op te zetten. Er wordt vanaf de jaren ’90 daarover gesproken. “We moeten leren uit de lessen van het verleden en wij moeten ervoor zorgen dat dit initiatief succesvol tot stand komt en dat alle tools er zijn om de toekomstige uitdagingen binnen deze sector aan te gaan”, benadrukte de minister verder. Er zal naar zijn zeggen juridisch en institutioneel kader nodig zijn voor het monitoren van de mijnbouwgebieden en herstructurering van de kleinschalige goudsector. “Het moet uiteindelijk gaan resulteren in een modern, functioneel, financieel en administratief zelfstandige entiteit die broodnodig zal zijn bij het duurzaam beheer van onze delfstoffen.”
Ook Wouter Hijweege, Change Management Advisor, beaamt het streven van de minister. Hij geeft aan dat de duurzame ontwikkeling van dit instituut allemaal te maken heeft met goed beheer en goed bestuur.

Workshops
Voorafgaand aan het proces van de totstandkoming van het instituut zijn in de afgelopen weken al workshops gehouden met stakeholders en online een aantal gesprekken gevoerd met diverse organisaties. Het Delfstoffen Instituut Suriname zal de functies van Kadaster, Geologische Survey en van Inspectoraat krijgen om zo op efficiënte en transparante manier de mijnbouwsector te reguleren. Dit aan de hand van samenwerkingsvormen en transparante werkprocessen waarbij op participatieve wijze technische- en capaciteitsvraagstukken worden geanalyseerd, de digitalisering van de geologische survey en de capaciteitsversterking.
Woensdag is tijdens de workshop verder gebrainstormd en zijn de bevindingen samengebracht om strategische prioriteiten te identificeren voor de integratie van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD), het Bauxiet Instituut Suriname en OGS, dat van belang is voor de mijnbouwsector.

De workshops zijn georganiseerd door een drietal consultants, in samenwerking met de Project Implementatie Unit (PIU) van het ministerie gehouden met als doel te komen tot een strategie voor het organisatieontwikkeltraject. Naast de instituten, de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD), Bauxiet Instituut Suriname (BIS) en de Unit Ordening Kleinschalige Goudsector Suriname (OKGS), worden ook stakeholders uit de rest van de mijnbouwsector betrokken. Voor het totaal plaatje is een lening van zes miljoen Amerikaanse dollar begroot.