Ondernemerschap stimuleren is van eminent belang

5 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het Business Growth seminar, dat onlangs is georganiseerd, moet bijdragen aan de ontwikkeling van bedrijven in Suriname en Guyana. Hiervoor is de in Suriname gevestigde Creative Tech Hub Caribbean een samenwerking aangegaan met Action Invest Caribbean uit Guyana. Het seminar heeft als doel capaciteitsversterking van vooral kleine ondernemingen. Dit moet leiden tot het creëren van werkgelegenheid en verdere ontwikkeling van de twee naties.

Volgens  Anushka Sonai is de vraag vanuit ondernemingen naar gedegen trainingen groot. Daarom zal het seminar op regelmatige basis georganiseerd worden. Sonai vindt het ook van belang dat bedrijfsleven organisaties zich bundelen en de overheid goed informeren over hetgeen nodig is om ondernemerschap in Suriname te bevorderen. Daarnaast moeten er initiatieven ondernomen worden om kleine ondernemingen te stimuleren.

Vishnu Doerga, president van Action Invest Caribbean, benadrukt dat Suriname en Guyana middels een samenwerking veel kunnen bereiken vanwege de vele overeenkomsten. Hiervoor moeten de twee naties meer investeren in productiesectoren zoals toerisme en landbouw. Vanwege de afhankelijkheid van grondstoffen heeft de mijnbouwsector altijd een limiet. Dit is niet het geval bij productiesectoren, aldus Doerga.