Onderstand pensioen aangepast met SRD 900

10 June 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 10 juni 2022- Onderstandgenietenden en hun nabestaanden mogen een aanpassing van het onderstand-pensioen tegemoet zien.
In de Raad van Ministers is op 1 juni goedgekeurd dat het onderstandpensioen met SRD 900,- wordt aangepast.

De bewindsman benadrukte dat het gaat om landsdienaren die heel kort, veelal op basis van een arbeidsovereenkomst, voor het land hebben gewerkt.

Daar de regering besloten heeft de AOV-gelden te verhogen naar SRD 1250,- is het gewenst ook het onderstand-pensioen aan te passen naar dit niveau en wel met SRD 900,-, beargumenteerde de bewindsman, mede gelet op de financieel-economische situatie.