Onderwijs wordt steeds beter begrepen

7 June 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 07 juli 2022- Nadat er vorig jaar landelijk een workshop is geweest voor alle leerkrachten in het basisonderwijs over ontwikkelingsgericht leren en onderwijzen, is dit jaar ook aandacht geschonken aan verschillende doelgroepen binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De afdelingen Begeleiding en Inspectie basisonderwijs hebben kunnen oefenen met OGO-begrippen en een OGO-onderwijsvisie formuleren voor hun eigen afdeling. Vorige maand werden de afdelingshoofden getraind in ontwikkelingsgericht onderwijs. Met deze aanpak hoopt het ministerie voor elk Surinaams kind betere kansen te creëren voor een succesvollere toekomst.

Ontwikkelingsgericht onderwijs geeft leerkrachten betere tools om leerlingen te activeren en begeleiden in het onderwijs en te laten zien waartoe zij in staat zijn in tegenstelling tot het traditioneel onderwijs, dat het kind afrekent op wat het niet kan. In de komende maanden zullen schoolleiders getraind worden in het formuleren van een OGO-onderwijsvisie, die ruimte geeft aan leerkrachten om op hun eigen school succesvol OGO-onderwijs kunnen invoeren.