Onderzoek naar 15 visvergunningen

22 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 22 april 2022- “We laten ons door niemand onder druk zetten” liet het staatshoofd, Chandrikapersad Santokhi, in het parlement weten over de kwestie 150 visvergunningen. Hij legde uit dat de zaak momenteel onderzocht wordt. Het betreft een kwestie met een grensoverschrijdend karakter waar twee staatshoofden te weten president Santokhi en de Guyanese president, Mohamed Irfaan Ali, persoonlijk mee bezig zijn.

Het staatshoofd vraagt meer tijd voor goed onderzoek en het parlement zal het dossier ontvangen als dat er is. Hij legde verder uit dat beweerd wordt dat er 150 visvergunningen zijn die aan de Guyanese kant gebruikt worden. Er wordt onderzocht als het inderdaad gaat om vergunningen die officieel zijn uitgegeven door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Verder wordt nagegaan wie de ministers zijn die eventueel de vergunningen hebben verstrekt. Aan de andere kant wordt ook beweerd dat het om visvergunningen gaat die vanuit de Surinaamse zijde zijn gegeven en kopieën van die vergunningen aan de Guyanese vissers zijn verstrekt.

Deze vergunningen staan bekend als de BV- en SK-vergunningen. Hij geeft aan dat hij samen met de minister van LVV, Parmanand Sewdien, aan het uitzoeken is welke vergunningen zijn uitgegeven en op grond waarvan. Tegelijkertijd wordt een vergelijking gemaakt met de vergunningen die in het veld zijn uitgegeven.

Minister Albert Ramdin legt verder uit dat er Guyanezen zijn die legitiem een visvergunning hebben aangevraagd en hebben ontvangen.