Oneffenheden rond BaZo moeten gladgestreken worden

December 12, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 12 december 2021- Er zijn nog veel oneffenheden die gladgestreken moeten worden als het gaat om de Basiszorgverzekering, BaZo. Dit kwam naar voren tijdens de openbare vergadering van de Zorgraad afgelopen zaterdag 11 december. Voorzitter Glynis Tjon Eng Soe is ingegaan op de meetings die het afgelopen jaar zijn gehouden, alsook de correspondentie met diverse instellingen. De probleemsituaties, die door de Zorgraad zijn aangepakt, werden middels enkele casussen gepresenteerd.

De huidige ontwikkelingen rond de BaZo verzekering zijn nog steeds uitdagend, laat Tjon Eng Soe weten. Zo worden er geen BaZo verzekeringen aangeboden door Survam en andere verzekeringsmaatschappijen. Verder worden er ook geen uniforme tarieven en premies gehanteerd voor houders van een BaZokaart, geeft de Zorgraadsvoorzitter aan.

Ondervoorzitter Judith Valpoort- Vrede van de Zorgraad, ging in op de mediaberichten over de Zorgraad en de Basiszorgverzekering. Er is ook gesproken over de impact die stakingen hebben op verzekerden, alsook de schaarste aan medicijnen en de aangepaste ligdagtarieven.  Na de presentatie zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en aanbevelingen te doen. Deze worden meegenomen in de praktijk.