Onthulling naambord SNTA-gebouw

December 10, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 10 december 2019 – Onlangs is de bouw van het hoofdkwartier van de Suriname National Training Authority aangevangen. Om deze start te kenmerken werd er een ceremonie gehouden, waarbij het naambord werd onthuld. Bij de oplevering krijgt SNTA een kantoor, van waaruit zij de verbetering van het beroepsonderwijs zal leiden. Nortan-Uden, beleidsadviseur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, feliciteerde de actoren met deze mijlpaal. Zij kijkt uit naar het moment waarop het technisch- en beroepsonderwijs de plek krijgen die zij verdienen.

Verder gaf zij aan dat de autoriteit belangrijk is voor de verbetering van de concurrentiepositie van ons land. Het ministerie werkt volgens haar eraan om op alle schoolniveaus de aanpassing door te voeren. Roy Adema, voorzitter van de werkgroep SNTA, zegt dat het een grote eer is geweest om alle nodige sectoren te betrekken in de aanpassing van het technisch- en beroepsonderwijs. Zowel de overheid als de vakbeweging en het bedrijfsleven hebben zich zes jaar lang ingezet. Hij kijkt verder uit naar alle werk dat in de toekomst zal worden verzet

De bouw van het SNTA-kantoor is onderdeel van het TVET-project, dat loopt van 2004 tot en met 2020. Het project bestaat uit drie pijlers, namelijk de verbetering van de faciliteiten van de praktijklokalen, de opzet van de SNTA en het opzetten van het afstandsonderwijs. Tot nu toe zijn 23 praktijklokalen gerenoveerd en 13 nieuwe bijgebouwd. Allen zijn verder voorzien van de nodige machines en apparatuur. Voor de totale opzet van de SNTA zijn verschillende stappen ondernomen. Zo is de nodige wetgeving geschreven en goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Meer dan 500 personen zijn getraind als toekomstig personeel. Bovendien is er marktonderzoek gedaan en is men drukdoende een labor-market system op te zetten. Op de Polytechnic College Suriname (PTC) is er al een hub opgezet, van waaruit het afstandsonderwijs zal worden verzorgd.

-MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR-