Openbaar Groen start integrale aanpak ressorten Paramaribo

December 4, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 04 december 2019 – Het directoraat Openbaar Groen heeft een aanvang gemaakt met de integrale aanpak van de verschillende ressorten binnen Paramaribo. Op maandag 2 december werd het startsein gegeven in het ressort Blauwgrond. Deze aanpak volgt op verzoek van de ressortraads- en districtsraadsleden (rr en dr) van dit ressort. Er zijn werkzaamheden verricht door de afdelingen Dienstverlening en Afwatering van het directoraat Openbaar Groen. Onderdirecteur Anwar Moenne zegt dat er van de rr en dr een verzoek op het directoraat werd gedaan om publieke plekken in het ressort aan te pakken.

Tijdens de hoorzittingen van het districtscommissariaat waren er over bepaalde gebieden namelijk klachten gedeponeerd. De werknemers van Openbaar Groen hebben maandag het Tijgerveld een onderhoudsbeurt gegeven. Op deze accommodatie zal later deze maand een kinderactiviteit worden ontplooid. Naast maaiwerkzaamheden en onderhoud van de bermen, werden ook de rioleringen aangepakt en het grofvuil verwijderd. Het ligt ook in de bedoeling de terreinen van speeltuinen en scholen aan te pakken. Per ressort worden er tien dagen uitgetrokken.

Onderdirecteur Moenne is ingenomen met de participatie van buurtbewoners. Hij geeft aan dat zij vooral een bijdrage leveren aan het oplossen van afwateringsproblemen door aan te geven waar verstoppingen mogelijk kunnen liggen. “Zij zijn nu de belangrijkste mensen in het spel om een oplossing te vinden”, zegt hij. Paramaribo telt twaalf ressorten. Na Blauwgrond wordt waarschijnlijk ressort Munder aangedaan, terwijl daarna ressort Centrum in de planning ligt. De onderdirecteur zegt dat er met een groot team wordt gewerkt en dat er groepen klaarstaan om aan te pakken, daar waar zich een noodzaak mocht voordoen.

-NII-