Openbare Werken gestart met ontwateringswerkzaamheden

13 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 13 maart 2022- Het ministerie van Openbare Werken is gestart met ontwateringswerkzaamheden in de verschillende gebieden. De grote regentijd, van april tot augustus, zal hevige regens met zich meebrengen. Vanwege de verzadiging van de bodem, zal dit leiden tot wateroverlast. Daarom is een duurzame aanpak van ons ontwateringssysteem van belang, zegt minister Riad Nurmohamed.

Volgens de minister is het waterbeheersingssysteem in Suriname verouderd. Hierdoor hebben wij herhaaldelijk te kampen met wateroverlast in verschillende delen van ons land. Er moet gewerkt worden aan een structurele aanpak van dit probleem, waarbij het aspect van onderhoud ook moet worden meegenomen.