Openbare Werken installeert Overlegorgaan

16 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 16 februari 2022- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor zijn ministerie, zodat zaken efficiënter verlopen en het personeel ook een betere waardering kan krijgen. De Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), is het niet eens met de reorganisatie en is de mening toegedaan dat in bepaalde gevallen nog orde op zaken moeten worden gesteld.

Het grootste voordeel van dit Overlegorgaan is het feit dat in dit nieuwe orgaan personen zitting hebben van Personeelszaken die onmiddellijk antwoord kunnen geven op vragen die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden. In zwaarwichtige gevallen zal ter ondersteuning hulp worden ingeroepen van de directeuren, alsook de minister, die zich te allen tijde beschikbaar stellen, indien daar behoefte aan zou bestaan. Hoofd Human Resource Management, Sharita Pardeshi, behoort ook tot dit forum en voegde eraan toe dat zij al geruime tijd bezig is met het inlopen van achterstanden bij OGA.

Op het vlak van Personeelszaken is er sprake van achterstanden, maar ook de faciliteiten, zowel op het hoofdkantoor van OW, als op de dependances in de districten. OGA-directeur Bholanath Narain legde de nadruk op het feit dat het personeel rechten heeft, maar ook plichten die moeten worden nageleefd. Het kan nog enige tijd duren voordat alle betalingsachterstanden zijn aangezuiverd, maar doorslaggevend is dat het wel wordt gerealiseerd.