Openbare Werken roept personeel op zich te laten vaccineren

12 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 12 juni 2021 – Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) roept alle personeelsleden van zijn ministerie op zich te laten vaccineren tegen Covid-19. OW is een van de grootste en essentiële ministeries waar de dienstverlening gegarandeerd dient te blijven. Het ministerie bestaat nu uit vier directoraten, maar wegens vele besmettingen draait het departement niet optimaal. In verhouding van minder infecties zal het ministerie overgaan tot het inzetten van alle ambtenaren, zeker met in achtneming van de Covid-19-maatregelen.

De OW-bewindsman laat optekenen dat het gaan naar efficiëntie van eminent belang is. In de afgelopen weken zijn personeelsleden benoemd in nieuwe functies op verschillende afdelingen op het hoofdkantoor. De OW-ambtenaren van alle vier directoraten die nu anders zijn gepositioneerd, worden opgeroepen zich in alle ernst in te zetten voor het ministerie.

“Iedereen gaat ingezet worden, dat is de belangrijkste boodschap. Ambtenaren die we niet kunnen inzetten om beperkingen zoals budget, werklocaties, middelen of geen wijziging van werkprofiel wensen, kunnen een bijdrage leveren in het bedrijfsleven via een uitleenovereenkomst. In elk geval gaan we per juli 2021 geen zeven-even werkmethodes toestaan, er is genoeg werk aan de winkel voor OW en het land Suriname”, benadrukte de bewindsman.

Hij doet een dringend beroep op al zijn medewerkers om één richting te volgen en het beleid van het ministerie van Openbare Werken hoog in het vaandel te houden. “Personen die trachten het personeel af te leiden door anderen in te zetten die over topprivileges beschikken en geen aandacht hebben voor ambtenaren aan de onderste laag, gaan het nu merken. Mensen die het ministerie kapot willen maken of erop uit zijn om misbruik te maken van staatseigendommen, mogen weten dat aan alles een einde wordt gebracht. Men moet kiezen bij OW om te werken en niet om te misleiden door acties en bedreigingen” aldus de OW-minister.

-Openbare Werken-