Opleiding SBEC levert 21 gediplomeerde crèchehoofden af

4 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Disndag 04 juni 2019 – Eenentwintig crèchehoofden van de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC), ressorterende onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO), hebben in een plechtig ceremonie hun certificaat in ontvangst mogen nemen na het succesvol afronden van hun opleiding tot Crèchehoofd.

De minister van SOZAVO, André Misiekaba, sprak de geslaagden tijdens de certificaatuitreiking op maandag 03 juni toe. Hij begrijpt dat het voor sommigen niet makkelijk was, aangezien deze na tientallen jaren weer in de schoolbanken zaten om een opleiding te volgen. “Maar zoals u weet, zijn wij nooit te oud om iets te leren en dat hebben deze dames bewezen. U heeft slapeloze nachten gehad. U heeft vele offers moeten brengen, maar uw inzet wordt nu beloond”, benadrukte de bewindsman.

De stichting Beheer en Exploitatie Crèches focust zicht op de opvang van de kinderen in de leeftijdsklasse 0 tot en met 6 jaar. Hierbij wordt er onder meer rekening gehouden met de Early Childhood Development (ECD) standaarden en de wet Opvanginstellingen. Het ministerie van SOZAVO die de uitvoerder is van deze wet, zal volgens de bewindsman alles in het werk stellen dat kinderen in opvanginstellingen (zoals overheidscrèches) volgens adequate standaarden worden opgevangen.

De minister is van mening dat naast goede fysieke omstandigheden van de opvanginstellingen het ook belangrijk is dat het personeel de nodige skills in huis heeft, om de kinderen goed te kunnen begeleiden. Als beleidsmaker is hij zich ervan bewust dat personeel moeten worden getraind. “Ik ben daarom zeer verheugd dat werkers van onze crèches zijn getraind”, zegt de bewindsman.

De felicitaties werden niet alleen uitgebracht aan de geslaagden, maar ook aan de directeur van SBEC, de Dienst Opleiding & Vorming (DOV) en de bond van overheidscrèches met het behaalde succes. Als boodschap aan de geslaagden gaf de minister mee, “U heeft veel bijgeleerd, laat het niet blijven bij het bijleren, maar pas het ook toe in de praktijk. De wereld waarin wij nu leven verandert elke dag.

Elke dag komen er nieuwe dingen bij. Blijf u zelf ontwikkelen. Niet voor mij, maar voor de kinderen die dagelijks door de ouders aan u worden toevertrouwd”. Hij zegt verder dat het ministerie alles in hun vermogen zal doen, zodat het werk naar behoren en met plezier kan worden verricht.

Algemene informatie:

De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC), ressorterend onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft als doel het opvangen en begeleiden van kinderen van 0-6 jaar. Om gekwalificeerd crèchepersoneel te hebben binnen de overheidscrèches werd vanaf de oprichting van de SBEC, opleidingen gegeven in samenwerking met de dienst Opleiding en Vorming.

De afgelopen 17 jaar, werd er vanwege uiteenlopende redenen echter geen opleiding tot Crèchehoofd verzorgd. Omdat er naast het ministerie geen organisatie is die erkende opleidingen verzorgd voor de leidinggevende functies binnen de crèches, is er hierdoor een groot tekort ontstaan. Vermeldenswaard is dat een groot deel van het personeel dat gekwalificeerd is voor deze functie de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of zullen bereiken binnen de komende 2 jaar.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-