Opnieuw lancering van klein-middelgrote Ondernemingen Fonds

5 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 05 maart 2022- Het Klein- middelgrote ondernemingen (KMO)fonds is vandaag opnieuw gelanceerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technische Innovatie. Met een klik op de website kunnen ondernemers via hun smartphone een aanvraag indienen bij het fonds. Met dit fonds wil het ministerie werken aan armoede bestrijding door ondernemers een lening ter beschikking te stellen om zo hun onderneming te doen groeien.

Het KMO fonds werd in 2017 opgericht met als doel om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij het opstarten en de financiering van hun onderneming. De focus is gericht op alle ondernemingen in het bijzonder productiebedrijven. Medio 2019 werd het KMO fonds stopgezet en is in 2021 weer in het leven geroepen onder een nieuw bestuur.

Voor de parlementariërs Patricia Etnel en Soerjani Mingoen is het van belang dat vooral de vrouwen gretig gebruik maken van de mogelijkheden om geld te lenen om zo hun onderneming te starten of deze uit te breiden. Met deze nieuwe kansen voor ondernemers kan er op langer termijn sprake zijn van armoede bestrijding.

Het ministerie van Economische Zaken had in het herstelplan een begroting opgenomen van SRD 140 miljoen die ter beschikking zal worden gesteld voor het stimuleren van ondernemerschap. Dit bedrag zou over 2 jaar worden uitgezet, met duidelijke resultaten in de samenleving. Volgens minister Saskia Walden van Economische Zaken is het geld beschikbaar. Het ligt aan de ondernemers om gebruik van deze dienst te maken.