Opo Yari voor Dinari’s in Suriname

7 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 07 maart 2022- Na bijkans 3 jaar, is er op zaterdag 05 maart 2022 een “Opo Yari Dinari-dey” gehouden. De Covid-19-pandemie heeft ook in deze organisatie een grote rol gespeeld.

Dinari-dey is een jaarlijks terugkerende ceremonie, speciaal voor de verschillende Aflegverenigingen in Suriname. Volgens Gran-Brada Irwin Goedhart ligt de organisatie van deze dag in handen van de Aflegvereniging Dankbaarheid.

Dit jaar is er gekozen voor het thema “Verdraagzaamheid”. Door meer liefde en respect te tonen naar elkaar toe zal het werk van de afleggers meer erkenning krijgen. Daarnaast is de saamhorigheid binnen de organisatie van eminent belang. Zodoende kan er ook meer inzicht gegeven worden in het werk van een aflegger.