Optimaal veilig en gezond drinkwater voor Kwakoegron

13 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 13 februari 2022- Een lang gekoesterde wens van de bewoners van Kwakoegron is in vervulling gegaan. Op zaterdag 12 februari is er een waterzuiveringssysteem van SWM in gebruik genomen in het gebied. President Chan Santokhi gaf aan heel trots te zijn dat de bewoners van het dorp nu over veilig en gezond drinkwater beschikken. Als regeringsleider zal hij anno 2022 niet toelaten dat er nog mensen in Suriname wonen die niet over deze belangrijke basisbehoeften beschikken.

Het staatshoofd zei verder dat de regering eraan werkt om de economie te herstellen, zodat het de bevolking ten goede komt. SWM-directeur Lienga merkte op dat het om een hybride systeem gaat, waarbij 600 huishoudens van water zullen worden voorzien. “Naarmate het verbruik toeneemt, levert het systeem ook meer water op. Voor nu zijn er 4 tapkranen geplaatst in het dorp. Op een later tijdstip zal SWM de bewoners registreren en een aansluiting voor hen plaatsen. Vicepresident Ronnie Brunswijk wees de aanwezigen erop dat water heel belangrijk is voor de mens. Hij erkende ook de moeilijke omstandigheden waaronder de leerkrachten en het verplegend personeel van de Medische Zending dagelijks hun werk moeten doen. De VP, alsook DNA-voorzitter Marinus Bee en DC Mendelzoon bedankten hen voor hun inzet en de offers die zij moeten brengen. Zowel Bee als de Mendelzoon zijn blij dat ook Kwakoegron over veilig en gezond drinkwater kan beschikken. Vicepresident Brunswijk attendeerde de dorpelingen erop zuinig om te gaan met water.