Optimalisatie ontwateringssyteem binnenstad

15 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De verouderde pompgemalen en sluizen in de binnenstad van Paramaribo beantwoorden niet meer aan de capaciteit van de stad. In het kader hiervan worden er stappen ondernomen om het huidig ontwateringssysteem te optimaliseren. Dit zegt Ricardo Bhola, Districtscommissaris van Paramaribo Noord-oost. Gisteren heeft Liesje Schreinemacher, de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een oriëntatie bezoek gebracht in de binnenstad van Paramaribo.

Bij de aanpak van de wateroverlastproblematiek heeft het Koninkrijk der Nederlanden op verschillende vlakken ondersteuning geboden aan ons land. Zo stelde Nederland in juni van dit jaar experts uit de Nederlandse watersector als ook financiële steun beschikbaar voor Suriname. Dit om ons land te helpen bij het in kaart brengen van de urgente waterproblemen en mogelijke oplossingen hiervoor. Minister Riad Nurmohammed van Openbare Werken geeft aan, dat het aanpakken van de wateroverlastproblematiek slechts een aspect is. Volgens hem is er een plan voor een algehele transformatie van onze binnenstad.