Orkaan Ida ‘eerste echte test’ voor waterkeringen New Orleans

29 August 2021

Comments: 0

Zondag 29 augustus 2021- Een historische gebeurtenis wordt het, verwacht Piet Dircke, dat orkaan Ida over New Orleans heentrekt. Niet omdat Ida orkaan Katrina zal overtreffen in schade en slachtoffers, maar juist omdat dat niet zal gebeuren: “Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken”, zegt de directeur watermanagement van het Nederlandse ingenieursbedrijf Arcadis. “Bij Katrina was het verhaal hoe New Orleans gefaald had, maar het succesverhaal van daarna moet ook verteld worden.”

Dircke klinkt zeker van zijn zaak. Arcadis heeft vanaf 2005 voor 200 miljoen dollar aan plannen ontwikkeld, bedacht en voorbereid en toegezien op de bouw van een compleet nieuw beschermingssysteem, met dijken, betonnen keerwanden en drie grote stormvloedkeringen rond de stad. Het wordt het Hurricane & Storm Damage Risk Reduction System (HSDRRS) genoemd. In totaal hebben de deltawerken van New Orleans 14,5 miljard dollar gekost. Zelf is Dircke “tussen de veertig en vijftig keer” in New Orleans geweest in het kader van de werkzaamheden. “Ida is de eerste echte testcase of de systemen het houden.”

Het is niet de eerste orkaan sinds Katrina in 2005 grote delen van de stad verwoestte en 1800 dodelijke slachtoffers maakte. In 2012 trok Isaac over, maar dat was een orkaan van de laagste categorie. Katrina was een categorie 5-orkaan, Ida heeft categorie 4 toebedeeld gekregen. Bovendien was ten tijde van Isaac nog niet het hele beschermingssysteem af.

-Nos-