Overbruggingstarief vermindert de stroomrekening van de meeste huishoudelijke verbruikers

26 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 26 mei 2022- De regering is momenteel bezig met het voeren van consultatiesessies met het bedrijfsleven, de vakbonden en diverse maatschappelijke organisaties om een algeheel beeld te geven over de tariefaanpassingen die bij NV EBS worden doorgevoerd.

Er worden tijdens de gesprekken diverse mogelijkheden besproken voor de gefaseerde tariefaanpassingen. In de eerste fase, per factuurmaand juni, komt er een tariefaanpassing van 15 % en in de tweede fase, per september, komt er een tariefaanpassing van 10 %. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd, welke geldt voor huishoudelijke verbruikers, waarbij voor het verbruik tussen 0 – 250 kWh een vast bedrag van SRD 50,- zal worden betaald.

Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt de verhoging van september niet. Er zal een gefaseerde tariefaanpassing doorgevoerd worden. Dit, om de burgers zoveel mogelijk de ruimte te geven, zich voor te bereiden op de vorig jaar reeds aangekondigde periodieke aanpassingen. Een tariefaanpassing die in de maand juni wordt doorgevoerd, betekent in de praktijk dat deze op de factuur van juli zal komen te staan.

Het doorvoeren van de gefaseerde tariefaanpassing, was om meerdere redenen uitgesteld. Alle keuzemogelijkheden worden besproken en bekeken, voor de meest gunstige tariefaanpassingen. Een belangrijke bevinding uit het recent verschenen Ernst & Young rapport, is het gezond maken van NV EBS, waarbij operationeel processen beter ingericht moeten worden. De burger mag in deze niet de dupé worden van de ontstane situatie.

Voor het verbruik tussen 0 en 250 kWh zal namelijk een vast bedrag van SRD 50 worden betaald. Voor het verbruik boven 250 kWh zal vervolgens SRD 2,50 per kWh in rekening worden gebracht. Thans wordt de definitieve grens nog vastgesteld en zal deze te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Na alle besprekingen, ook in Tripartiet verband, zullen de vastgestelde tariefaanpassingen, die gefaseerd zullen plaatsvinden, via de officiële bronnen breed worden gecommuniceerd. De burgers worden na de consultatie sessies gedetailleerd geïnformeerd over de uiteindelijke besluitvorming.

De regering is momenteel bezig met het voeren van consultatiesessies met het bedrijfsleven, de vakbonden en diverse maatschappelijke organisaties om een algeheel beeld te geven over de tariefaanpassingen die bij NV EBS worden doorgevoerd. Er worden tijdens de gesprekken diverse mogelijkheden besproken voor de gefaseerde tariefaanpassingen.

In de eerste fase, per factuurmaand juni, komt er een tariefaanpassing van 15 % en in de tweede fase, per september, komt er een tariefaanpassing van 10 %. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd, welke geldt voor huishoudelijke verbruikers, waarbij voor het verbruik tussen 0 – 250 kWh een vast bedrag van SRD 50,- zal worden betaald.

Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt de verhoging van september niet. Er zal een gefaseerde tariefaanpassing doorgevoerd worden. Dit, om de burgers zoveel mogelijk de ruimte te geven, zich voor te bereiden op de vorig jaar reeds aangekondigde periodieke aanpassingen. Een tariefaanpassing die in de maand juni wordt doorgevoerd, betekent in de praktijk dat deze op de factuur van juli zal komen te staan.

Het doorvoeren van de gefaseerde tariefaanpassing, was om meerdere redenen uitgesteld. Alle keuzemogelijkheden worden besproken en bekeken, voor de meest gunstige tariefaanpassingen. Een belangrijke bevinding uit het recent verschenen Ernst & Young rapport, is het gezond maken van NV EBS, waarbij operationeel processen beter ingericht moeten worden. De burger mag in deze niet de dupé worden van de ontstane situatie.

Voor het verbruik tussen 0 en 250 kWh zal namelijk een vast bedrag van SRD 50 worden betaald. Voor het verbruik boven 250 kWh zal vervolgens SRD 2,50 per kWh in rekening worden gebracht. Thans wordt de definitieve grens nog vastgesteld en zal deze te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Na alle besprekingen, ook in Tripartiet verband, zullen de vastgestelde tariefaanpassingen, die gefaseerd zullen plaatsvinden, via de officiële bronnen breed worden gecommuniceerd. De burgers worden na de consultatie sessies gedetailleerd geïnformeerd over de uiteindelijke besluitvorming.