Overhandiging van historische objecten aan Directoraat Cultuur

19 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 19 mei 2021- Op maandag 17 mei vond op het directoraat Cultuur de overhandiging plaats van enkele historische objecten uit het begin van de 19e eeuw. Het gaat om schoeisel, een koperen melkkan en een stenen schaal. De objecten werden overhandigd door de Emeritus Professor in de natuurgeneeswijze, de heer Karel Jan Breukhoven, en komen uit een collectie van zijn familie in Nederland, die in Suriname gewerkt en gewoond heeft.

De objecten werden namens Cultuurdirecteur Roseline Daan, in aanwezigheid van de archeologen Cheryl White en Santosh Singh, door stafmedewerker Johan Roozer in ontvangst genomen. De voorwerpen worden als zeer waardevol aangemerkt. Er zal onderzoek worden gedaan naar de datering om de oudheid vast te kunnen stellen. De opvallendste objecten zijn een paar sandalen en een paar slippers. De slippers zijn gevlochten van vermoedelijk boombast en hebben lange jute riemen om over de voet vastgemaakt te worden. Ze hebben voorts leren teenbanden en versieringen op het zoolvlak. De sandalen hebben een lengte van 28 centimeters en zijn ongeveer 11 centimeters breed, de slipper 23 centimeters lang en 10 centimeters breed.

De overhandiging is een goed voorbeeld van hoe privécollectie-eigenaren en de overheid met elkaar kunnen samenwerken. Objecten met historische waarde die van belang zijn voor Suriname, moeten bij collectie sanering of afstandmeting van erfenissen, eerst aan de overheid of een Surinaamse musea worden aangeboden. Historische objecten vertellen een verhaal over de plaats, een gebeurtenis en de cultuur van de mensen die daar zijn geweest, gewoond of geleefd hebben. Suriname heeft daarom een enorm cultuurhistorisch potentieel, dat nog in haar volle omvang onderzocht moet worden.

Het directoraat Cultuur werkt daarom verschillende plannen uit om behoud van het Surinaams cultuurbezit, met medewerking van de samenleving te bevorderen. Voor dit jaar wordt onderzocht welke aanpassingen van de bestaande wet en regelgeving nodig zijn om dat mogelijk te maken.

-CDS-