Ovia-olo krijgt stroom

20 April 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 20 april 2021- Het heien van de eerste paal voor het aanleggen van elektriciteit in het dorp Ovia-Olo, Marowijne vond afgelopen week plaats. Hiermee wordt de jarenlange achterstand van nutsvoorziening ingelopen op verschillende plekken in Suriname. De regering Santokhi-Brunswijk wil zich beijveren om iedereen, ook de  binnenlandbewoners, te voorzien van deze basisbehoeften.

De verschillende dorpen hebben altijd al water en stroom moeten ontberen. De president-commissaris benadrukte dat er hard gewerkt zal worden om deze groep aan te sluiten op het water- en elektriciteitsnet.

Volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen moet het binnenland meegaan met de ontwikkelingen. Tijdens de verkiezingscampagne is beloofd dat de mensen de nutsvoorzieningen zouden krijgen, en die belofte zal nagekomen worden.

Vice-president Ronnie Brunswijk, die de eer had om de eerste paal te heien, wees de dorpsbewoners erop dat er wel betaald zal moeten worden voor de aansluiting en het verbruik van deze nutsvoorzieningen. Ook heeft hij de dorpelingen geadviseerd om alvast hun huis-installaties in orde te maken.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee zei dat de ontwikkeling van deze gebieden niet meer te stuiten is. Met het aanleggen van electriciteit en water zullen de mensen uit hun isolement gehaald worden. Twee dorpelingen bedankten de regering voor de voortvarendheid en het nakomen van de belofte.

-Nieuwsdienst-