OVS zal optreden tijdens illegale activiteiten op openbare wegen

30 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 30 maart 2022- Uit bekomen informatie van de samenleving en de politie is gebleken dat er regelmatig illegale activiteiten worden ontplooid op de openbare wegen, waaronder illegale auto- en bromfietsen race. Het is algemeen bekend dat het ten strengste verboden is om op de openbare wegen activiteiten te ontplooien zonder een vergunning afgegeven door de bevoegde instantie.

Om de veiligheid op de wegen te waarborgen en mede gelet op de vele slachtoffers onder de bromfietsers in het verkeer, zal de politie in het kader van “Operatie Veilig Suriname” (OVS) landelijk optreden tegen personen die zich schuldig maken aan deze illegale activiteiten op de openbare wegen met in achtneming van de Rijwet en het Rijbesluit.

Ook zal de politie verhoogde controle uitoefenen, waarbij verkeersdeelnemers en de door hun bestuurde voertuigen gecontroleerd zullen worden of zij voldoen aan de bij wet gestelde eisen.