OW en JusPol voeren overleg over ‘cruciale bouwkundige projecten’

5 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De ministeries van Openbare Werken en Justitie en Politie zijn met elkaar in overleg omtrent cruciale bouwkundige projecten. Dit overleg vindt tweewekelijks plaats op directieniveau, maar op maandag 3 oktober waren beide ministers, Riad Nurmohamed en Kenneth Amoksi, aanwezig tijdens een bespreking in de vergaderzaal van OW.

Vanwege de rol van OW is het verzoek gedaan om de bouwprojecten te leiden en begeleiden. Minister Amoksi wilde op de hoogte zijn van de stand van zaken. Eén van de projecten die reeds in uitvoering is, is het opheffen van dak lekkages van het tweeling-gebouw op het Hoofdkantoor van het ministerie en in de gunningsfase zit de afbouw van de post van het Korps Politie Suriname te Moengo.