OW en UNDP belichten belang en duurzaam beheer van water

22 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 maart 2022- Wereldwaterdag heeft dit jaar als thema “groundwater- making the invisible visible”. In het kader hiervan heeft het Ministerie van Openbare Werken, in samenwerking met de United Nations Development Program (UNDP), vandaag een cursus georganiseerd voor studenten. Hierbij werd het belang van duurzaam waterbeheer belicht.

Grondwater is onzichtbaar, maar heeft over de hele wereld een zichtbare impact. Het is een verborgen schat die ons leven verrijkt.
Naarmate de effecten van klimaatverandering duidelijker worden, is een duurzame aanpak van onze grondwaterbronnen erg belangrijk.
Er moet actie worden ondernomen om de wereldwijde watercrisis aan te pakken.

Water komt in de bodem terecht doordat er bij neerslag infiltratie plaatsvindt op locaties zoals de savannegebieden, in de oude kustvlakte. Het grondwater wordt op verschillende locaties gewonnen uit waterhoudende zandlagen oftewel aquifers. Hydrologisch onderzoek geeft aan waar de beste locaties zijn voor het aanboren van bronnen. Daarna worden er proefboringen gedaan. Aan de hand van de verkregen gegevens over de capaciteit, en/of de bron voldoende blijkt te kunnen produceren, wordt deze op het leidingstelsel voor ruwwater aangesloten. Het water kan dan het zuiveringsproces doorlopen. Maar, het vervuilen van de bodem, heeft desastreuze gevolgen voor ons bronwater.

Op Wereldwaterdag moet er ook extra bewustwording worden gecreëerd voor de 2,2 miljard mensen wereldwijd die geen toegang hebben tot schoon water. Er zijn verschillende obstakels die de veiligheid van water in gevaar brengen.