OW introduceert nieuwe tarieven en regelgeving

26 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft voor zijn diensten en publieke werken nieuwe regels en tarieven geïntroduceerd. “Niemand mag vanaf vandaag zeggen dat hij of zij het niet wist, omdat alles transparant aan de samenleving wordt bekendgemaakt”, zei minister Riad Nurmohamed vrijdag tijdens het presenteren van de nieuwe regels, tarieven en vergunningsvoorwaarden.
Vanaf het leggen van een simpele duiker of het optrekken van een schutting, tot aan het bouwen van een garage of grote bouwwerken, voor alles gelden voortaan nieuwe voorwaarden. Dit geldt ook voor het aanleggen van verkavelingsprojecten van zowel particulieren als de overheid.

Bouwwerken
Voor alle bouwwerken groter dan 150 vierkante meter zal voortaan geen vergunningaanvraag ingediend kunnen worden wanneer de digitale bouwtekening niet is vervaardigd door een architectenbureau dat bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Het tarief voor het aanvragen van een bouwvergunning, de zogenaamde ontheffing, wordt eveneens verhoogd. Het indienen voor het aanvragen van een vergunning voor alle werken zal via een zogeheten ‘one-stop-window’ worden bevorderd. De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar valt hoog uit.
Hierdoor is het gevolg dat met de nieuwe tarievenstructuur een persoon met een kleine woning met een bouwoppervlakte van 100 vierkante meter, relatief een te hoog bedrag zou moeten betalen voor de aanvraag.

Schuttingen en trottoirs
Extra aandacht wordt gevraagd voor bouwwerken zoals schuttingen, leggen van duikers en bouwen van kleine garages bij een woonhuis. Vanaf nu is het niet meer mogelijk dat ondernemers een vergunning aanvragen voor het opzetten van een bouwwerk op een trottoirstrook. Trottoirstroken zijn voor andere doeleinden en dienen vaak als uitvlucht of onderhoudsstrook.

Verkavelingen en andere werken
Mede als gevolg van de ophef over uitgegeven en verkochte kavels op het Sabaku project, is er een drastische wijziging gekomen in het aanvragen van een vergunning voor verkavelingsprojecten. Verkavelingsprojecten moeten zoals eerder al was vastgelegd, eerst aan alle vereisten van OW voldoen voordat er kavels worden uitgegeven of verkocht. Daarmee moet aan de vereisten worden voldaan binnen een bepaalde termijn. Pas nadat hieraan zal zijn voldaan kan de verkavelaar in aanmerking komen voor een vergunning voor het exploiteren van het project.

Er zal onderscheid gemaakt worden tussen commerciële verkavelaars en verkavelingsprojecten die vallen onder de noemer familieprojecten, maar dan tot een verdeling die wordt afgesproken met het ministerie. Voor werken die niet worden genoemd, zoals parken, zijn speciale formulieren en projectdossiers vereist voor het aanvragen van een vergunning. Nurmohamed benadrukt dat alle aanvragen via de ‘one-stop-window’ ingediend en afgehandeld moeten worden. «We gaan er voor zorgen dat het nog sneller en effciënter gaat. »