OW stelt crisisteam infrastructurele rampen en crisissituaties in

17 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 17 juni 2021 – Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een crisisteam ingesteld dat bijzondere verantwoordelijkheden krijgt aangeschoven. Dit speciale team heeft als hoofdtaak duurzaam te investeren bij rampen en crisissituaties. Het initiatief is genomen op basis van de recente gevallen, waarbij zich op verschillende locaties onaangename situaties hebben voorgedaan.

Minister Riad Nurmohamed laat optekenen dat het team vandaag al start met het evalueren van de condities in alle gebieden, zodat tot in de verre toekomst dit soort omstandigheden geminimaliseerd kunnen worden. De bewindsman stelt dat er niet moet worden ingegrepen, wanneer een ramp reeds heeft voltrokken. Het ministerie van OW is voornemens tools te ontwikkelen voor de burger in soortgelijke situaties, maar ook duurzaam gaan investeren in kennis, technologie en acties. Deze investeringen zullen hun diensten bewijzen bij rampen op het gebied van infrastructuur, zoals het instorten van een brug, een weg die weggespoeld is, een dijk die is doorgebroken of als er sprake is van enorme schade door rukwinden.

Het crisisteam is benoemd voor een duur van vijf jaren en zal invulling moeten geven aan de behoefte van de burger, door hen tijdig te informeren wanneer dit soort calamiteiten worden voorspeld. Dit is een algemeen gebruikte aanduiding voor een ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Het is daarom goed om voorbereid te zijn met plannen die tijdens natuurrampen kunnen worden toegepast, waarin ook is omschreven wat te doen in geval van zo een noodsituatie. De OW-minister heeft ondertussen samen met het clusterteam van ministers en ook op eigen initiatief verschillende gebieden landelijk aangedaan die zwaar getroffen zijn door de weersomstandigheden van de afgelopen periode.

-Openbare Werken-