Periode voor het plegen van correcties in akten drastisch ingekort

5 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 05 maart 2022- In De Nationale Assemblee (DNA) is de ontwerpwet voor de wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek op donderdag 03 maart 2022 met 42 algemene stemmen aangenomen. Na afkondiging van deze wet zal de periode voor het plegen van correcties in akten drastisch worden ingekort.

In het huidig systeem moeten de Procureur-Generaal en de Kantonrechter geraadpleegd worden alvorens de correcties kunnen plaatsvinden. Het proces is hierdoor tijdrovend. Er is momenteel een achterstand van circa 21.000 gevallen.

Met de wijziging van de wet is het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) bevoegd zelfstandig aantoonbare fouten te corrigeren. Hierdoor zal het proces vlotter verlopen en wordt de samenleving sneller geholpen. Het handmatig invoeren van gegevens zorgt voor veel fouten. De directeur geeft aan dat het CBB streeft naar digitalisatie van het bestand. Hiermee zullen er minder fouten gemaakt worden.