Personeel salarisverwerking AdeKUS, MWI en CELOS getraind in ‘loonbelasting’

5 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 5 april 2022- De training “Loonbelasting” werd van januari tot en met maart verzorgd door G.S.J. Consultancy & Trainingen-The Secret of wisdom. De training werd verzorgd aan alle relevante afdelingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname(AdeKUS), het Medische Wetenschappelijk Instituut(MWI)en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS). Het doel van deze training was om de hoofden en medewerkers van deze afdelingen de nodige theorieёn inzake loonbelasting aan te leren en die te laten toepassen middels casussen, zodat de deelnemers inzicht konden krijgen en het duidelijk zou zijn voor hen welke theorieёn er in welke praktijkgevallen gebruikt konden worden. De training hield in dat de deelnemers belasting kunnen berekenen die geheven wordt op de verschillende soorten toelagen en vergoedingen die de AdeKUS, het MWI en het CELOS kennen. Verder werd aandacht besteed aan de recente wijzigingen op het gebied van de loonbelasting, waardoor het personeel volledig en goed op de hoogte is gesteld van de toegepaste vernieuwingen en hoe bij eventuele veranderingen daarop te kunnen inspelen.
Loonbelasting is een belangrijk onderdeel voor eenieder die werkt en belasting moet betalen. Door deze training hebben zij de kennis en inzichten gekregen van de wetten en artikelen met betrekking tot loonbelasting. Het is nu duidelijker geworden voor hen welke wetten er toegepast kunnen worden. Het doel van deze training was ook om meer inzichten te verkrijgen in de Wet Loonbelasting, zodat het duidelijker en helder is welke theorieёn er in welke praktijkgevallen gebruikt kunnen worden.
Aan de training deden 10 deelnemers mee, waarna zij een bewijs van deelname mee kregen.