Pilotproject ‘Armoede Bestrijding Ouderen’ in pijplijn

12 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 12 april 2022- Het is het voornemen van de regering om in het kader van het Sociaal Vangnet sociaal zwakke seniore burgers een steun in de rug te geven. Voorzitter Renate Wouden van de bond belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) zegt dat seniore burgers tot en met eind 2022 maandelijks een financiële uitkering ontvangen van de overheid. Zij zullen in aanmerking komen voor een maandelijks bedrag van SRD 1000. Degenen die een pensioen van tot en met SRD 250 ontvangen zullen maandelijks een extra financiële ondersteuning krijgen van SRD 750.

Personen die een pensioenuitkering ontvangen tussen SRD 250 en SRD 500 zullen een extra SRD 500 tegemoetzien. Dit project zal in twee fasen gebeuren. De eerste fase zal starten in de kustdistricten en de tweede fase zullen burgers uit Brokopondo, Sipaliwini en West-Suriname ook aan de beurt komen. Wanneer de ingangsdatum is, weet Wouden niet omdat zij afhankelijk is van instructies vanuit de overheid. De BBGO-voorzitter roept personen op om zich verlopig nergens te laten registreren. Het is haar namelijk ter ore is gekomen dat individuen reeds seniore burgers hiertoe oproepen. “Wij zijn in ieder geval nog niet bezig daarmee.” Verder roept de voorzitter seniore burgers op om hun e-ID in orde te maken, omdat de registratie alleen daarmee mogelijk zal zijn. De bekendmaking voor de start zal door BBGO worden gedaan.