Plan Unit BiZa moet meer gestalte krijgen

20 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 20 februari 2022- De Plan Unit (engelse uitspraak) van het ministerie van Binnenlandse Zaken moet meer gestalte krijgen. Volgens de manager Martinus Sastroredjo, is het soms nog moeilijk om toegang te krijgen tot informatie over bepaalde projecten die worden uitgevoerd door de verschillende organen binnen het ministerie. Deze kwestie is al onder de aandacht gebracht van de minister, zegt Sastroredjo. 

De ministeriële Plan Unit is in augustus 2018 ingesteld en behelst alle ministeries. Deze units moeten de beleidsprogramma’s en projecten van een ministerie monitoren en waar nodig adviezen uitbrengen. Dit gebeurd in samenspraak met de stichting Planbureau Suriname. Volgens Sastroredjo moet er nog een inhaalslag gemaakt worden door de Plan Unit. 

Volgens minister Bronto Somohardjo speelt de Plan Unit een belangrijke rol in het herstelplan van de regering, en moet ervoor zorg dragen dat de doelen worden gehaald. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft projecten lopen binnen het herstelplan 2020-2022. De bewindsman geeft aan dat er samen met de manager van de Plan Unit gekeken zal worden naar de knelpunten om zo snel als mogelijk tot een oplossing te komen.