Plantvermeerderings training in Nickerie afgesloten

23 March 2020

In: Nieuws
Comments: 0

MAANDAG 23 MAART 2020-De twee daagse training plantvermeerdering die door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) is afgesloten. Dit gebeurde op vrijdag 20 maart 2020. Deze training was bedoeld om eenieder die geïnteresseerd is in de fruitteelt, de basistechnieken van de teelt aan te leren, maar ook zij die reeds aan fruitteelt deden hebben aan deze training deelgenomen. “Ik ben al jaren bezig met de fruitteelt maar de training was voor mij leerrijk, ik heb namelijk geleerd hoe ik mijn eigen plantmateriaal kan vervaardigen en ook hoe ik mijn eigen compost kan produceren. Zaken die toch heel belangrijk zijn bij de fruitteelt”, geeft een deelnemer aan de training aan.

Het Ministerie van LVV heeft ervoor gekozen deze training te houden in het district Nickerie, daar deze vrij is van de carambola fruitvlieg. Momenteel mogen alleen manja’s uit Nickerie worden geëxporteerd, vanwege zijn fruitvlieg vrije status. Het ministerie doet er alles aan om deze status te behouden en de teelt te blijven stimuleren om zodoende de export te kunnen verhogen met als gevolg vermeerdering van de inkomsten.

Zowel de deelnemers aan de training van Henar alsook die van Mulo Corantijnpolder, vonden de training leerrijk en hebben aangegeven dat er meer behoefte is aan trainingen en begeleiding. Tijdens de training is door de LVV medewerkers wederom aangegeven dat op de ressortkantoren men terecht kan voor het aangeven van de trainingsbehoefte alsook het inwinnen van informatie, maar ook voor advies. Aan de cursisten is de verzekering gegeven dat ze op regelmatige basis zullen worden bezocht door de LVV landbouwvoorlichters.

Door het opzetten van eenvoudige hydroponicsystemen op het terrein van het hoofdkantoor van LVV en de verschillende ressortkantoren wil minister Parmessar samen met de medewerkers, eenieder bewust maken zelf wat groente en fruit te planten en te nuttigen.
In het kader van de wereldwijde uitbraak van COVID 19 is goede hygiëne heel belangrijk evenals gezonde voeding.

-MINISTERIE VAN LANDBOUW VEETEELT EN VISSERIJ-