Pleanaire vergadering CFATF bespreekt finaal concept

30 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Als vervolg op het rapport van de Nationale Risico Analyse dat in 2021 werd uitgebracht heeft Suriname in februari-maart 2022 het onderzoek gehad van de experts van de Caribbean Financial Action Task Force. Zowel de NRA alsook het onderzoek van de CFATF zijn gericht op het inzichtelijk maken van het huidig systeem van Suriname in het bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme alsook de financiering van de illegale handel in wapen en munitie. Het finaal concept van het rapport van de CFATF is inmiddels aangeboden aan de lidlanden van de CFATF en zal worden besproken op de plenaire vergadering van de CFATF die deze dagen gehouden wordt op Cayman Island. Op grond van de NRA heeft de regering in december 2021 een Nationaal AML/CTF Strategisch Plan opgesteld, welke mede aan de hand van het CFATF-rapport thans is herzien.

Het herziene strategisch plan is ontwikkeld voor de periode 2022-2025 en hierin zijn de aanbevelingen uit het CFATF-rapport ook geïncorporeerd. De regering heeft zich gecommitteerd op via de verantwoordelijke ministeries in de respectieve begroting budget te reserveren voor de uitvoering van het Strategisch Plan. Op operationeel niveau heeft elke geïdentificeerde instantie de verantwoordelijkheid om de actiepunten te implementeren en daaromtrent tussentijdse rapportages te doen ten behoeve van de ASC. Hierdoor worden enerzijds de bedreigingen van money laundering en terrorisme- en proliferatie financiering teruggedrongen en anderzijds het AML/CTF/CPF-systeem van het land versterkt. De regering heeft zich gecommitteerd om alles eraan te doen zodat ons land kan voldoen aan de internationale standaarden van de FATF en andere internationale organisaties en daardoor haar bijdrage leveren aan de wereldwijde strijd tegen money laundering, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie.