Politie Geyersvlijt treedt op tegen “lockdown” overtreders

6 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

DONDERDAG 6 AUGUSTUS 2020-De Politie van het bureau Geyersvlijt heeft in de nacht van maandag 3 augustus opgetreden tegen “lockdown” overtreders. Tijdens surveillance bleken twee bar exploitanten en twee worstverkopers, na negen uur in de avond, nog bezig te zijn met het verkopen van drank of worst.
Deze ondernemers werden ernstig aangesproken door de politie en opgedragen hun activiteiten gelijk te stoppen. Ten overvloede heeft de politie zowel de ondernemers als de klanten erop gewezen dat zij tegen de covid-19 maatregelen handelden.
Zoals aangegeven door de president is er “lockdown” vanaf negen uur in de avond tot en met vijf uur in de ochtend. Het leeuwendeel van de burgerij houdt zich aan de “lockdown” maatregelen maar helaas zijn er nog teveel mensen die ongehoorzaam zijn.
De politie doet in het bijzonder een beroep op winkeliers en andere ondernemers om hun activiteiten te stoppen tenminste 1 uur voor dat de “lockdown” uren ingaan. Dit zal zeker ertoe bijdragen dat burgers niet zullen blijven hangen op straat.
De politie zal erop blijven toe zien dat de covid-19 maatregelen worden nageleefd conform de instructies haar gegeven door de daartoe bevoegde autoriteiten. Dit neemt niet weg dat voor wat het covid-19 pandemie betreft iedereen, in Suriname met een gezond verstand, moet beseffen dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt in ons land.
“Alleen sterk, samen sterker”
KPS –