Politiebond bereikt akkoord met regering over enkele punten.

28 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 28 mei 2021- De Surinaamse Politie Bond heeft een akkoord bereikt met regering Santhoki-Brunswijk over enkele van de eisen die de bond gesteld had. De voorzitter van de bond, Raoul Hellings, bevestigt dit in het ochtendprogramma Mmanten Taki van donderdag 27 mei. Hellings gaf aan dat de bond  tevreden is met de voorlopige resultaten. Er komen volgens hem nog meer overlegmomenten, totdat alle zaken in orde zijn.

Op 16 juli 2021 zal er een bestuursverkiezing plaats vinden bij de Surinaamse Politie Bond.  Hellings benadrukt dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Dit, om belangenverstrengeling te voorkomen. Hij maakt ook deel uit van de politieleiding. Verder legt Hellings uit dat hij in eerste instantie geen voorzitter van de bond wilde worden. Toen, vijf jaar geleden, heeft hij het voorzitterschap wel aanvaard, omdat het korps in een crisissituatie verkeerde.

De voorzitter ontkracht de geruchten dat de bond medeverantwoordelijk is voor het vormen van haar leden in de ruimste zin des woord. Volgens Hellings is het een aangelegenheid van de korpsleiding, om de politieagenten te vormen. De Surinaamse Politie Bond komt slechts op voor de rechten van de agenten.

-STVS Nieuwsredactie-