Positieve samenwerking met Paris Club wordt voortgezet

24 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 24 april 2022 – Op 20 april 2022 heeft minister Armand Achaibersing in Washington een ontmoeting gehad met dhr. William Roos, de Franse onderminister voor Multilateralisme, Handel en Ontwikkeling, tevens ondervoorzitter van de Paris Club. Op 22 april is er met mw. Veda Poon, directeur van Internationale Financiën van Engeland een gesprek gevoerd. Engeland is eveneens lid van de Paris Club. De Paris Club wordt gevormd door een groep van donorlanden die in het geval een land zijn schulden niet terug kan betalen samen naar een oplossing daarvoor zoekt.
Tijdens dit gesprek refereerde Roos aan de ontmoeting met de minister van maart vorig jaar en gaf aan dat de Surinaamse Regering in het afgelopen jaar ontzettend veel werk heeft verzet. In het andere gesprek gaf mw. Poon aan dat Suriname in dit kader zeker als een voorbeeld gezien mag worden. Ze gaf aan dat er ruime ondersteuning is voor Suriname binnen de Europese Unie, maar ook binnen de G7.
De Paris Club vertegenwoordigers hadden er begrip voor dat de effecten van het IMF-programma reeds een enorme druk op grote delen van de Surinaamse samenleving leggen en dat met de gevolgen van de oorlog in Oekraine de druk alleen maar groter wordt. Ze erkenden dat de oorlog een zeer onvoorziene omstandigheid is en dat aan dit punt zeker de nodige aandacht besteed moet worden.
Dhr. Roos bevestigde de ontvangst van het voorstel van Suriname ten aanzien van de herstructurering van de schulden en gaf aan dat er intern overleg met de leden van de Paris Club zal plaatsvinden. Hij is er echter van overtuigd dat partijen tot een oplossing zullen komen. Verder benadrukte hij dat Suriname mag blijven rekenen op de ondersteuning van de Paris Club waarbij de Paris Club zich zal houden aan de parameters overeengekomen met het IMF. De minister bedankte via dhr. Roos de Paris Club voor alle inspanningen van hun zijde. Zoals bekend hebben de bilaterale schuldeisers binnen de Paris Club heel vroeg in het proces hun goedkeuring of ‘financial assurances’ aan het IMF gegeven.
De ondervoorzitter en mw. Poon wilden graag geïnformeerd worden over de status van de onderhandelingen met India, China en met de Bondholders. De minister informeerde hen over de gevoerde gesprekken en de status van de onderhandelingen. De vertegenwoordigers van Frankrijk en Engeland gaven beide aan dat het geen gemakkelijke taak is om met deze partners op korte termijn overeenstemming te bereiken. Ze zijn echter bereid waar mogelijk Suriname te ondersteunen. De Surinaamse minister heeft in Washington in de afgelopen vier dagen overleg gehad met vertegenwoordigers van verschillende lidlanden van de Paris Club. Het betreft de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, Engeland en Nederland die allen hun volle ondersteuning voor schuldherschikking hebben toegezegd.

-Financiën & Planning-