Préfet Saint Laurent ontvangt minister Parmessar

November 21, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 21 november 2019 – Minister Rabin Parmessar heeft formeel een bezoek afgelegd aan de hoge functionaris bij Defensie en Veiligheidszone, Préfet Marc Del Grande, van Frans-Guyana gezeteld in Cayenne. Tijdens dit bezoek van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan Frans-Guyana zijn naast de handelsgesprekken, ook de bilaterale samenwerkingen met beide landen aan de orde gekomen. Het structureel bespreken van de handelsrelaties tussen Suriname en Frans-Guyana en de de grensoverschrijdende illegale goederenverkeer, waren hoog op de agenda van deze ontmoeting.

De bewindsman heeft een uiteenzetting gegeven van wat het doel was van zijn bezoek aan Frans-Guyana. Ook de resultaten van de gevoerde besprekingen werden voorgehouden aan de Préfet, die aangaf een groot voorstaander te zijn van het bevorderen van de handelsrelaties. Hij zei de verdere ontwikkelingen nauwlettend te zullen volgen, zijn volle ondersteuning te zullen geven en wenste de minister en zijn team succes toe.

De delegatie heeft met verschillende autoriteiten en stakeholders in Frans-Guyana gesprekken gevoerd, om vast te leggen wat beide landen moeten doen om de handelsrelatie zo duurzaam mogelijk op gang te brengen.

-NII-