Presentatie masterstudie Antwerpse studenten in Suriname

9 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 09 april 2022- Masterstudenten van de Universiteit te Antwerpen-België hebben in de afgelopen jaren samen met studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, onderzoekingen uitgevoerd ter afronding van hun masteropleiding. In dit kader zijn op donderdag 07 april 2022 presentaties verzorgd door onder meer de docenten Marleen Goethals (Stedenbouw Universiteit Antwerpen), Nathan de Feyter (Architectuur Universiteit Antwerpen) en Marciano Dasai (Infrastructuur AdeKUS). Adviseurs en stafleden van het ministerie van Onderwijs hebben de presentatie bijgewoond.

Het gaat in deze om studenten van de Antwerpse Faculteit Ontwerpwetenschappen die na een Covid-onderbreking naar Suriname zijn komen. Voor dit moment zijn er projecten uitgevoerd in de binnenstad van Paramaribo, Weg naar Zee, Frimangron, Para, Clevia, Meerzorg, Mariënburg, Moengo en Tamarin. Deze studenten werkten in twee groepen met als hoofdthema stadslandbouw in Paramaribo-Noord en een andere groep met als hoofdthema weginrichting ten behoeve van fietsgebruik, terwijl een derde groep werkte aan herstructurering van Bernarddorp en Julianadorp in Moengo en een vierde aan herbestemming van gebouwd erfgoed te Totness.

Volgens docent en presentator Goethals is ISTT (Interdisciplinary Studio for Territories in Transition) een interdisciplinaire onderzoekseenheid aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. De onderzoekseenheid houdt zich bezig op het vlak waar architectuur en stedelijke ontwikkeling elkaar ontmoeten. Het onderzoek focust zich onder andere op gebieden met veranderende bouwculturen, ruimtelijke praktijken en vooral ruimtelijke transformaties op het kantelpunt tussen traditie en globalisering in postkoloniale, niet-westerse contexten en superdiverse buurten in Vlaanderen die hier ook aan de orde komen.

Met behulp van een ontwerp gestuurd participatie actieonderzoek (DD-PAR) willen zij cultureel en ecologisch veerkrachtige oplossingen vinden voor uitdagingen en concrete behoeften in deze onderzoeksgebieden. Om die reden mochten de masterstudenten onderzoeksgebieden kiezen in Suriname om dit actieonderzoek toe te passen. In het noordelijke gedeelte van Paramaribo hebben de studenten onderzoekingen gedaan, aangaande het beter ontwateren van bepaalde gebieden, het aanleggen van fietspaden op bestaande wegen en het hergebruik voor kleinschalige landbouw van leegstaande percelen ter verbetering van de omgeving.

In Moengo is gekeken naar Community Based Tourism en het reconstrueren van het drainagesysteem en in Coronie is hergebruik van de historische gebouwen onderzocht. Met de resultaten van de studies willen de studenten met de overheid nagaan hoe er samen gewerkt kan worden om deze oplossingen te implementeren. Belangrijk is dat studentenwerken betekenis hebben voor de samenleving. Een belangrijk doel van de presentatie is geweest om dit punt te bespreken met het ministerie van Openbare Werken. “De presentaties moeten de mogelijkheden tonen en liever nog uitdagen om ideeën te ontwikkelen die voor de toekomst kunnen worden uitgewerkt” aldus coördinator Hans Martinus en de overige docenten Marleen Goethals, Nathan de Feyter en Marciano Dasai.