Presentatie organisatiestructuur DIS aan president Santokhi

31 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 31 augustus 2021- Middels het Diaspora Instituut Suriname (DIS) wordt beoogd inhoud te geven aan het diasporabeleid zoals beloofd door de regering Santokhi-Brunswijk. De lancering vond plaats op woensdag 18 november 2020 in de Banquethall van Hotel Torarica. President Chandrikapersad Santokhi sprak van een heugelijk moment in de geschiedenis van de Surinaamse diaspora. Het staatshoofd brengt van 5 tot en met 12 september 2021 een werkbezoek aan Nederland. In dat kader is er vandaag een presentatie geweest op het Kabinet van de President over wat de stand van zaken is, over de processen betrekking houdend met de opzet van de organisatiestructuur van het instituut.

President Santokhi benadrukte andermaal dat Suriname zal worden ontwikkeld met 1 miljoen Surinamers: Zij die in Suriname wonen en allen die in het buitenland zijn. “We hebben het beloofd en gaan het ook doen”, aldus het staatshoofd dat ook de Surinaamse diaspora in andere delen van de wereld erbij betrekt.

Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank die aan de basis heeft gestaan van het Diaspora Instituut Suriname, geeft aan dat er nu eindelijk een beleidskader en organogram is geproduceerd voor het instituut. “De wervings- en selectieprocedure zijn reeds ingezet. Verschillende ministeries en NGO’s zijn betrokken bij de processen. Het instituut zal in de ruimste zin des woord ingezet worden om diverse maatschappelijke vraagstukken op te lossen”, aldus Henry Ori.

Ori zegt verder dat de regeringsleider bijzonder ingenomen is met de presentatie en hij de opdracht heeft gegeven om alvast aan de contouren te werken van een staatsbesluit. Het DIS ressorteert onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De president zal tijdens zijn bezoek aan Nederland, de zusterorganisatie Diaspora Instituut Nederland installeren. De twee instituten zullen goed met elkaar moeten samenwerken met het oogmerk het belang van Suriname te dienen.